Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : 

Η ερώτηση :

Στην κρίση του 2008-2009, η ΕΕ άργησε να χαράξει κοινή στρατηγική αντιμετώπισής της και έμεινε πολύ πίσω στους χειρισμούς από τις ΗΠΑ, με τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα.

Η Ευρωζώνη και η ΕΕ των 27 βρισκόμαστε ξανά στο ξεκίνημα μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης, η οποία οφείλεται στις συνέπειες του κορωνοϊού. Για μια ακόμη φορά, η ΕΕ φαίνεται να μένει πίσω στην κοινή αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού, σε σχέση με τις διαστάσεις του προβλήματος αλλά και με τις πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται στις ΗΠΑ.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Τι πρωτοβουλίες θα πάρει για να αποκτήσουμε γρήγορα μια κοινή και αποτελεσματική οικονομική στρατηγική για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού, διαφορετική από αυτήν που εφαρμόζαμε πριν από την εμφάνιση της επιδημίας;