«Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» είναι μια νέα στρατηγική προστασίας της βιοποικιλότητας και μείωσης των φυτοφαρμάκων και των αποβλήτων τροφίμων, ώστε η ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων να γίνει πιο βιώσιμη. Το Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, υποστηρίζοντας, παράλληλα, τους Ευρωπαίους αγρότες.

”Γνωρίζετε πόσο νερό χρειάστηκεγια την παραγωγή αυτού του χάμπουργκερ;2.393 λίτρα.Και οι πατάτες που το συνοδεύουν;Πώς τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια της πατάταςεπηρεάζουν τα έντομα-επικονιαστές και την ανθρώπινη υγεία;Από τη σίτιση και τη μεταφορά των βοοειδώνμέχρι την επεξεργασία του φαγητού, ο τρόπος που τρώμε σήμεραδεν είναι βιώσιμος.Η ΕΕ επιθυμεί να καταστήσει την ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμωνπιο βιώσιμη με τη νέα Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».Αυτό σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος,της βιοποικιλότητας, της υγείας των αγροτών και των ατόμων.Το Κοινοβούλιο είναι ακόμη πιο φιλόδοξο.«Θέλουμε να πράξουμε περισσότερα στο ζήτηματης ασφάλειας τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Θέλουμε να πράξουμε περισσότερα στο ζήτηματης αυτάρκειας και θέλουμε να εφαρμόσουμετα μαθήματα που πήραμεαπό την πανδημία του Covid-19 στον εφοδιασμό τροφίμων».Οι αγρότες είναι η απαρχή της αγροτικής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.Οι ευρωβουλευτές θέλουν να τους στηρίξουν,όπως και την επαγγελματική αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες,κατά την μετάβαση προς έναν βιώσιμο αγροτικό τομέα.«Η μη βιώσιμη παραγωγή φαγητούαποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία,για την υγεία των ζώων,για το περιβάλλον μας.Πρέπει να ξεκινήσουμε να παράγουμε το φαγητό μαςμε πιο βιώσιμο και πράσινο τρόπο».Το Κοινοβούλιο θέλει να μειώσει την εξάρτηση από τα φυτοφάρμακακαι να σταματήσει την υποβάθμιση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.Μια άλλη πρόκληση που η ΕΕ δεσμεύεται να αντιμετωπίσειμέσω μιας πιο μοντέρνας προσέγγισης στην παραγωγή τροφίμων,είναι τα απόβλητα τροφίμων.Κάθε χρόνο 88 εκατ. τόνοι φαγητού απορρίπτονται στην ΕΕ.Το Κοινοβούλιο θέλει να μειώσει αυτόν τον αριθμό στο μισό μέχρι το 2030.”